Skip to main content

QV. Kako prikaz časa v funkcijah Zgodovina vožnje, Geografsko ograjevanje/Opozorilo o obdobju prepovedi in Obvestilo o zagonu motorja vpliva na nastavitev časa, ko se zaradi prehoda na poletni čas ali selitve premikam med časovnimi pasovi?