Skip to main content

П. Може ли Lokator parkiranog vozila Aplikacija SUZUKI CONNECT показати локацију возила чак и када је паркирано на вишеспратном паркингу?