Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΡ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το SUZUKI CONNECT όταν το smartphone βρίσκεται εκτός περιοχής εξυπηρέτησης;