Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ε. Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον αριθμό ή το είδος των χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όνομα χρήστη του SUZUKI CONNECT και τον κωδικό πρόσβασης;