Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ε. Θα λειτουργήσει ο συναγερμός ασφαλείας αν η πόρτα κλειδωθεί απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής SUZUKI CONNECT;