Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ερ. Μπορώ να άρω την ακύρωση του SUZUKI CONNECT και να χρησιμοποιήσω ξανά την υπηρεσία;