Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΡ. Πρέπει πάντα να ενημερώνεται η Εφαρμογή SUZUKI CONNECT;