Skip to main content

Q. Ako izbrišem aplikaciju SUZUKI CONNECT sa svog pametnog telefona, hoće li se moj račun ili ugovor automatski izbrisati?