Skip to main content

Otázka: Môžem používať funkciu SUZUKI CONNECT, ak vozidlo dlhší čas nepoužívam?