Skip to main content

V. V katerem trenutku se lokacija vozila navede s funkcijo Lociranje parkiranega avtomobila v aplikaciji SUZUKI CONNECT?