Skip to main content

П. Да ли је могуће деактивирати упозорења и обавештења из апликације SUZUKI CONNECT?