Skip to main content

П. Да ли обавештење о кампањи за опозив/сервис такође обавештава возила која су већ поправљена?