Skip to main content

P. Da li stiže obavještenje na moj pametni telefon čak i kada aplikacija SUZUKI CONNECT nije otvorena?