Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ερ. Ειδοποιείται το smartphone μου ακόμη και όταν η Εφαρμογή SUZUKI CONNECT δεν είναι ανοιχτή;