Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ερ. Θα λαμβάνω ειδοποίηση όταν ξεχνάω να σβήσω τη λάμπα του δωματίου;