Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ε. Σε ποια χρονική στιγμή υποδεικνύεται η θέση του οχήματος από τον Εντοπιστή σταθμευμένου οχήματος στην εφαρμογή SUZUKI CONNECT;