Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ε. Η Εφαρμογή SUZUKI CONNECT έλαβε ειδοποίηση ότι η προειδοποιητική λυχνία ήταν αναμμένη.