Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ε. Η προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων του οχήματος είναι αναμμένη, αλλά δεν έχει σταλεί καμία ειδοποίηση στην εφαρμογή SUZUKI CONNECT.