Skip to main content

Q. Mogu li upotrebljavati SUZUKI CONNECT kada je pametni telefon izvan područja usluge?