Skip to main content

Q. Mogu li upotrebljavati SUZUKI CONNECT čak i ako je moj Pametni telefon na mjestu gdje je dostupna samo 3G komunikacija?