Skip to main content

Q. Kada se mogu koristiti ikonom telefona na dnu početnog zaslona aplikacije SUZUKI CONNECT?