Skip to main content

Q. Upućuje li se obavijest o opozivu/servisnoj kampanji i za vozila koja su već popravljena?