Skip to main content

П. Може ли да користам SUZUKI CONNECT дури и ако паметниот телефон ми е на место каде што е достапна само комуникација преку 3G?

Дали овој напис беше корисен?
0 од 0 го сметаа ова корисно
Have more questions? Submit a request
Return to top