Skip to main content

П. Како да позовем и уклоним Sekundarni korisnik?