Skip to main content

П. Го преместив автомобилот, но локаторот на паркирани автомобили на апликацијата SUZUKI CONNECT не ја менува положбата на автомобилот. Што да направам?

Дали овој напис беше корисен?
0 од 0 го сметаа ова корисно
Have more questions? Submit a request
Return to top