Skip to main content

J. Vai Stāvvietā novietotas mašīnas atrašana SUZUKI CONNECT lietotnē var parādīt automašīnas atrašanās vietu pat tad, ja tā novietota daudzstāvu autostāvvietā?