Skip to main content

J. Vai "Stāvvietā novietotas mašīnas atrašana" SUZUKI CONNECT lietotnē tiek rādīta arī tad, ja automašīnu vada cita persona, nevis līgumslēdzējs?