Skip to main content

P. Da li je lokacija "lokatora parkiranog automobila" prikazana na aplikaciji SUZUKI CONNECT čak i kada vozi neko drugi, a ne ugovarač?