Skip to main content

P. Da li je lokator parkiranog automobila dostupan i za sekundarne korisnike?