Skip to main content

П. Може ли Локаторот на паркирани автомобили на апликацијата SUZUKI CONNECT да ја покаже локацијата на возилото дури и кога е паркирано на паркинг со повеќе ката?

Дали овој напис беше корисен?
0 од 0 го сметаа ова корисно
Have more questions? Submit a request
Return to top