Skip to main content

П. Дали локацијата на „Локаторот на паркирани автомобили“ се прикажува на апликацијата SUZUKI CONNECT дури и кога возачот не е договарачот?

Дали овој напис беше корисен?
0 од 0 го сметаа ова корисно
Have more questions? Submit a request
Return to top