Skip to main content

P. Kur hyra në faqen e internetit të përdoruesit SUZUKI CONNECT ose nuk e dija fjalëkalimin të saktë dhe pasi e futa disa herë, llogaria ime u bllokua.