Skip to main content

P. Nëse nuk e përdor makinën për një kohë të gjatë, a mund ta përdor funksionin e SUZUKI CONNECT?