Të përgjithshme

See all 23 articles

Njoftimi i Mirëmbajtjes/Rithirrjes periodike

Njoftimi i dritës paralajmëruese

Kyçja me telekomandë

See all 7 articles

Njoftim sigurie

Gjeofencing dhe Paralajmërimi i orës policore

Historia e drejtimit

Gjetësi i makinës së parkuar

See all 10 articles

Njoftimi i statusit